ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

"Μπροστά στον Κύριο"

Θα περπατάω μπροστά στον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Ψαλμός 116:9

   Μπροστά στον Κύριο. Όταν κανένα νέφος, καμιά σκιά δεν είναι δυνατόν να κρύψουν τον άνθρωπο από τα μάτια του άγιου Θεού. Δρόμοι και πράξεις, λόγια και της ματιάς το όποιο ακούμπισμα, κάθε τι που δέχεται το αυτί, πόθοι και όνειρα, στοχασμοί και σκέψεις, στόχοι και επιδιώξεις.
  Καμιά φορά φαντάζομαι τον πιστό με γυάλινο σώμα. Υπάρχουν κάτι παλιά ρολόγια που ολόκληρος ο μηχανισμός τους φαίνεται! Κάθε κίνηση. Κάθε περιστροφή. Κάθε μετακίνηση και λεπτομέρεια.
"Συ γνωρίζεις τα πάντα"... Αν τούτη η σκέψη -ευλογία και όχι φόβητρο- κυριαρχούσε μέσα μας κάθε στιγμή. Όταν και όπου. "Και πού να πάω από την παρουσία Σου;"
Πόσα λιγότερα λόγια θα είχαν ακουστεί.
Πόσα λιγότερα δάκρυα θα είχαν κυλήσει σε ξένα μάγουλα.