ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

"Η δική μας θεώρηση"

  Τότε, ο άγγελος του Θεού, που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ, σηκώθηκε, και ήρθε ... ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ· και σ' εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτείνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε, τη νύχτα· ... Έξοδος 14:19-20

  
  Πόσο είναι θαυμαστοί οι δρόμοι του Θεού!
Ένα ίδιο πράγμα ή γεγονός, στον ένα γίνεται σταμάτημα και ανάσχεση, στον άλλο φως και οδηγία.
Είναι σαν να πετάς με αεροπλάνο. Όταν το πέταγμά σου είναι χαμηλό, βλέπεις τη μαύρη και ολοσκότεινη επιφάνεια του σύννεφου να σε σκεπάζει. Όταν το αεροπλάνο πάρει ύψος, βλέπεις την όμορφη, φωτιζόμενη επιφάνεια του σύννεφου.
Την πρώτη φορά είσαι κάτω από το σύννεφο.
Τη δεύτερη, το έχεις κάτω από τα πόδια σου. Δεν σε αγγίζει.
Στους μεν "σκοτείνιαζε" στους δε "φώτιζε". Μπορούμε με τη χάρη του Θεού, να είμαστε στη δεύτερη κατηγορία και τοποθέτηση. Ανάγκη να ζητάμε χάρη από το Θεό, να βλέπουμε τη φωτεινή κι αισιόδοξη πλευρά κάθε πράγματος ή περίστασης.
Και μια τέτοια πλευρά πάντοτε υπάρχει.
Και ας μην ξεχνάμε πως "τα πάντα συνεργεί (ο Κύριος) στο αγαθό, για κείνους που αγαπούνε το Θεό". Ρωμαίους 8:28