ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

"Ησυχάστε"

  Ησυχάστε, και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ψαλμός 46:10
   Στην εποχή που ζούμε, σαστισμένοι από την ταχύτητα και τη βία, απορημένοι από την ενεργειακή και οικονομική κρίση, πνιγμένοι από την πρωτοφανή μόλυνση του περιβάλλοντος, πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την προτροπή.
Ησυχάστε. Αποθέστε μ' εμπιστοσύνη το μπερδεμένο κουβάρι της ζωής σας στο Θεό. Είναι "ο Κύριος των δυνάμεων". Στα παντοδύναμα χέρια Του βρίσκονται οι λύσεις στα προβλήματα και αδιέξοδά μας.
Ας καταφύγουμε σ' Αυτόν.