ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Μπαμπά εγώ έχω δει ποτέ μου Χριστιανό;

  Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο, δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος, και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν Χριστιανοί. Πράξεις 11:26

   Ένας πατέρας απαντούσε στις ερωτήσεις που του έκανε η μικρή κόρη του σχετικά με τη Βίβλο. Σε κάποια στιγμή άρχισε να της εξηγεί και να της μιλάει για τα χαρακτηριστικά του Χριστιανού σύμφωνα με τα γραφόμενα της βίβλου.
Αφού ο πατέρας τελείωσε αυτά που είχε να πει τότε το κοριτσάκι ρώτησε με όλη την απλότητά του: Μπαμπά εγώ έχω δει ποτέ μου Χριστιανό;
Μια ερώτηση που στενοχώρησε και προβλημάτισε πολύ τον πιστό Πατέρα.
Μια ερώτηση που ασφαλώς και δεν θα θέλαμε να μας την κάνουν· μια ερώτηση που δυστυχώς φανερώνει πως τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τη ζωή του Χριστού· μια ερώτηση που φανερώνει πως κάτι φταίει στη χριστιανική μας ζωή και πορεία· μια ερώτηση που θα πρέπει να μας προβληματίσει, σε περίπτωση που μας την απευθύνουν.
Οι άνθρωποι που μας ξέρουν και έρχονται σε συναναστροφή μαζί μας, άραγε έχουν δει Χριστιανό;
   Λέμε πως είμαστε Χριστιανοί· και φυσικά δεν το αμφισβητώ για κανέναν μας. Φαινόμαστε όμως; Ξεχωρίζουμε πως είμαστε; Πώς περπατάμε; Περπατάμε διαφορετικά από τους ανθρώπους του κόσμου γύρω μας;
Ο χριστιανός περπατάει μέσα στο φως.
Ο Χριστιανός περπατάει μέσα στην αγάπη
Ο Χριστιανός περπατάει εξαγοραζόμενος τον καιρό.
    Αξιολογούμε τα πράγματα της Βασιλείας του Θεού με τον τρόπο που πρέπει; Βάζουμε τα πράγματα του Θεού στην πρώτη θέση στη ζωή μας; Μετράμε και υπολογίζουμε το χρόνο στη ζωή μας ώστε κάθε μέρα να προσκολλάμε την καρδιά μας όλο και περισσότερο στον Κύριό μας , όλο και περισσότερο στον ουράνιο πατέρα μας; Εξαγοραζόμενοι τον καιρό σημαίνει πως ο χρόνος δεν είναι δικός μας, δεν μας ανήκει· εμείς θα πρέπει να καταβάλλουμε κάποιο αντίτιμο, θα πρέπει να θυσιάσουμε κάτι άλλο για να κερδίσουμε τον πολύτιμο χρόνο.
Θα πρέπει να αφήσω κατά μέρος πράγματα που κλέβουν το χρόνο μου και δεν προσφέρουν τίποτα στις υποθέσεις της βασιλείας· θα πρέπει να αφήσω κατά μέρος όλα αυτά που δεν με βοηθούν να εξαγοράζομαι τον καιρό στο καθημερινό μου περπάτημα σαν πολίτης της ουράνιας βασιλείας του Θεού.
Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω:
Ο Χριστιανός θα πρέπει να περπατάει μέσα στο φως, με αγάπη, εξαγοραζόμενος τον καιρό γιατί ο υπόλοιπος καιρός είναι τόσος λίγος και ο Κύριος έρχεται να πάρει τους δικούς του· τους αληθινά δικούς του· όχι αυτούς που μένουν στα λόγια αλλά όλους αυτούς που κάθε μέρα περπατούν σύμφωνα με το δικό του θέλημα.
Μακάρι ο Κύριος να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν.