ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

"Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό"

  Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό από το σπέρμα τού Δαβίδ, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου· 2 Τιμοθέου 2:8

   Η πίεση και οι απασχολήσεις της καθημερινότητας πολλές φορές μας κάνουν να ξεχνάμε τον Ιησού. Ο απόστολος Παύλος έγραψε τα λόγια αυτά της ενθάρρυνσης στον Τιμόθεο για να μην κουραστεί αλλά να συνεχίσει την πνευματική του πορεία.
Ο Τιμόθεος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η ζωή του υπηρέτη του Χριστού δεν είναι πάντα εύκολη. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και μαζί μας, γι αυτό είναι ανάγκη να θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό, γιατί Αυτός είναι Εκείνος που θα μας δίνει τα εφόδια να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να θυμάσαι τι έκανε για σένα. Αυτός πέθανε για να μπορέσεις εσύ να ζήσεις. Να θυμάσαι την ανάστασή Του ώστε ν' αναστηθείς κι εσύ σε μια νέα ζωή.
Ο απόστολος Παύλος ενθαρρύνει τον Τιμόθεο να είναι δυνατός και να αντέχει στις κακουχίες. Κατόπιν αναφέρει πως η ανταμοιβή όλων αυτών θα είναι να συμβασιλεύσουμε μ' Αυτόν.