ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Από το ημερολόγιο

... λύτρωσες την ψυχή μου από θάνατο, τα μάτια μου από δάκρυα, τα πόδια μου από γλίστρημα.  Ψαλμοί 116:8

Η δύναμη του Θεού

Οι αρχαίοι Θράκες είχαν ένα σύμβολο για τη δύναμη του Θεού: ήταν ένας ήλιος με τρεις ακτίνες. Η μία έπεφτε πάνω  σε πάγο και τον έλιωνε. Η άλλη έπεφτε πάνω σ' ένα βράχο και τον συνέτριβε. Η τρίτη φώτιζε ένα νεκρό και τον ζωοποιούσε.
 Αυτή η συμβολική απεικόνιση της δύναμης του Θεού φανερώνει την αναζήτηση του ανθρώπου για κάλυψη των αναγκών του σε όλες τις πλευρές της ζωής του. Δύναμη στην καρδιά του, που να λιώνει τους πάγους του μίσους και της αδιαφορίας. Δύναμη στο καθημερινό του περπάτημα, καθώς αντιμετωπίζει τα βράχια των δυσκολιών και των αντίξοων περιστάσεων, ώστε να νικάει.  Και τέλος, δύναμη μπροστά στο φοβερό και ανίκητο εχθρό, το θάνατο.
 Κάθε θρησκεία προσπαθεί ν' ανταποκριθεί σ' αυτές τις αναζητήσεις. Μα μονάχα Ένας νίκησε το θάνατο. Μονάχα Ένας σκούπισε τα δάκρυα. Μονάχα Ένας έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να απαλλαγεί από την αμαρτία του. Μονάχα ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός και ζωντανός μας χάρισε τη νίκη διά του αίματός Του. Μας έδωσε ζωή με το θάνατό Του. Νίκησε ο Ίδιος και κάνει κι εμάς νικητές, αν Τον αναγνωρίσουμε ως Σωτήρα μας, αν Τον κάνουμε Κύριο της καρδιάς μας, αν Του παραδώσουμε τη ζωή μας, την κάθε μας μέρα.