ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Πολλά χρόνια πριν, ο επίσκοπος Usher υπολόγισε με βάση τις βιβλικές γενεαλογίες οτι η χρονολογία της δημιουργίας ήταν 4004 π.Χ..
Αυτή η χρονολόγηση υποστηρίζεται και από πολλούς άλλους μελετητές της Βίβλου και όχι μόνο.
Ο επίσκοπος Usher χρησιμοποίησε σαν κύρια βάση των υπολογισμών του τους πίνακες του 11ου κεφαλαίου της Γένεσης. Με βάση το Μασοριτικό κείμενο κι αυτόν τον πίνακα φτάνουμε στο συμπέρασμα οτι ο κατακλυσμός θα συνέβηκε την 3η χιλιετία προ Χριστού.
Η κύρια Βιβλική χρονολογική ένδειξη στηρίζεται στο 11ο κεφάλαιο της Γένεσης.
Όμως, αυτός ο πίνακας, δεν ισχυρίζεται ότι μας δίνει πληροφορίες για το ολικό χρονικό διάστημα μεταξύ του κατακλυσμού και του Αβραάμ, κι αυτό είναι ένα γεγονός που πολλές φορές σήμερα παραβλέπεται, όπως συνέβηκε στην εποχή του Usher. Σ' αυτόν τον πίνακα του 11ου κεφαλαίου της Γένεσης ποτέ δεν αθροίζονται οι ηλικίες των ατόμων για να μας δώσουν το ολικό χρονικό διάστημα.
Σε αντίθεση όμως μ' αυτές τις γενεαλογίες, άλλες γενεαλογίες περιέχουν μέσα τους την αξίωση οτι δίνουν πλήρη τα χρονικά διαστήματα σε χρόνια, όπως για παράδειγμα στην περικοπή Γένεση 5:3-5.
Μπροστά, λοιπόν σ' αυτό το γεγονός, οτι μερικές γενεαλογίες και μερικοί χρονολογικοί χάρτες είναι πλήρεις ενώ άλλοι όχι, συμπεραίνουμε πως η δημιουργία σε 7 ημέρες, και ο κατακλυσμός, μπορεί να έγιναν σε παλαιότερη εποχή απ'ότι υπολόγισαν ο Usher και άλλοι.
Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει την ηλικία της δημιουργίας με βάση τη Βίβλο.
Οι διάφορες άλλες χρονολογήσεις που δέχονται εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος μέχρι σήμερα και πάλι δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες διότι και αυτές στηρίζονται σε υποθέσεις και εικασίες.