ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Το σχετικό χωρίο Γένεση 1:31 έχει ως εξής:

και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησεν, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη.
(Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄(septuaginta). Έκδοση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας)

Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα έκτη
(μετάφραση Αρχιμανδρίτη Νεόφυτου Βάμβα. Έκδοση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας)

Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και να ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη.
(Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική μεταφορά. Εκδόσεις Πέργαμος 1995)

Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί έκτη ημέρα.
(Η Αγία Γραφή μετάφραση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας 1997)

λίαν: (επίρρημα) πολύ, πάρα πολύ, καθ' υπερβολήν
(Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης των H. Liddel και R. Scott μεταφρασθέν εκ της αγγλικής εις την ελληνικήν υπό καθηγητού Ξενοφώντος Π. Μόσχου. Εκδοτικός οίκος "Ι.Σιδέρης")

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα και είναι προφανές: "όλα τα δημιουργήματα του Θεού ήταν "λίαν καλά" δηλαδή πάρα πολύ καλά.