ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σαμουήλ (ο Θεός ακούει)
Ο Σαμουήλ ήταν ο τελευταίος αλλά και σπουδαιότερος από όλους τους κριτές και ο πρώτος από τους προφήτες. Η γέννησή του και η παιδική ηλικία αναφέρεται στο Α Σαμουήλ 1:1 -2:11. Ήταν γιος του Λευίτη Ελκανά και της Άννας. Πριν από τη γέννησή του η μητέρα του τον αφιέρωσε στον Κύριο ως Ναζηραίο και μόλις απογαλακτίσθηκε, τον πήγε στον οίκο του Κυρίου στη Σηλώ και τον παρέδωσε στον Αρχιερέα Ηλεί, μπροστά στον οποίο ο Σαμουήλ, σαν παιδί υπηρετούσε τον Κύριο. Εκεί στο ναό πήρε ο Σαμουήλ για πρώτη φορά την κλήση ως προφήτης του Κυρίου.
Αργότερα εμφανίζεται στο λαό Ισραήλ και τον προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα ακολουθούσαν αν ο λαός εγκατέλειπε τα είδωλα και επέστρεφαν στη λατρεία του αληθινού Θεού ( Α Σαμουήλ 7:3-4).
Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη αλλά και η τελευταία στρατιωτική του ενέργεια (Α Σαμουήλ 7:5-12) η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την κατατρόπωση των Φιλισταίων. Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης του προς τον Κύριο, ο Σαμουήλ έστησε ένα μνημείο, ένα μεγάλο λίθο, μεταξύ Μισπά και Σεν, τον οποίο ονόμασε "Έβεν Έζερ" που σημαίνει "λίθος βοηθείας" (Α Σαμουήλ 7:9-12).
Όταν γέρασε ο Σαμουήλ κατέστησε Κριτές στον Ισραήλ τα παιδιά του Ιωήλ και Αβιά, που όμως δεν έζησαν με τον τρόπο που έζησε ο πατέρας τους. Τότε οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ πήγαν στο γέροντα Σαμουήλ στη Ραμά και του ζήτησαν να χρίσει βασιλιά στον Ισραήλ (8:1-5).
Ο Σαμουήλ κατόπιν εντολής του Θεού προχώρησε στην εκλογή του Βασιλιά Σαούλ.
Μελετώντας το χαρακτήρα του Σαμουήλ εντυπωσιαζόμαστε από την ευσέβειά του. Ήταν αφιερωμένος στην υπηρεσία του Θεού από την παιδική του ηλικία. Ολόκληρη η ζωή του στρεφόταν γύρω από τον Κύριο. Σε κάθε του δυσκολία στρέφονταν στο Θεό και ζητούσε τις οδηγίες του. Το κήρυγμά του προς τον Ισραήλ ήταν η προτροπή να υπηρετούν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά.