ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεβόρρα (μέλισσα)
Προφήτης, σύζυγος του Λαφιδώθ, η οποία έκρινε τον Ισραήλ (Κριτές 4:4-5). Κατοικούσε στα όρια του όρους Εφραϊμ και την περιοχή Βενιαμίν, μεταξύ Ραμά και Βαιθήλ. Εκεί και κάτω από το φοίνικα της Δεβόρρας έκρινε τους «υιούς Ισραήλ» που πήγαιναν εκεί για να κρίνονται.
Μετά το θάνατο του Αώδ, ο λαός του Θεού αποστάτησε με αποτέλεσμα να κυριευθούν από το Χαναανίτη βασιλιά Ιαβείν τον Β΄ που βασίλευσε στην Ασώρ. Ο στρατηγός του Σισάρα, που είχε εννιακόσιες σιδηρές άμαξες «κατέθλιψε σφόδρα τους υιούς Ισραήλ επί είκοσι έτη» (Κριτές 4:2,3). Η Δεβόρρα κάλεσε τον Βαράκ και τον έστειλε εναντίον στον τύραννο Σισάρα. Αυτός όμως αρνήθηκε να πάει χωρίς τη Δεβόρρα μαζί του η οποία πρόθυμα τον συνόδευσε στη μάχη η οποία κατέληξε σε ολοκληρωτική κατατρόπωση του Σισάρα. Ο ίδιος ο Σισάρα βρέθηκε νεκρός στο πεδίο της μάχης (Κριτές κεφ. 4). Μετά τη λαμπρή νίκη κατά του Σισάρα, η Δεβόρρα και ο Βαράκ σύνταξαν επινίκιο ύμνο ο οποίος βρίσκεται σε ολόκληρο το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών.