ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ιεφθάε: (θα ανοίξει)
Ο ένατος κριτής του Ισραήλ, διάδοχος του Ιαείρ. Η ιστορία του Ιεφθάε περιλαμβάνεται στο βιβλίο των Κριτών κεφ. 11:1 –12:7.
Ήταν νόθος γιος του Γαλααδίτη Γαλαάδ και γυναίκας πόρνης. Λόγω του ότι ήταν «υιός γυναικός ξένης», οι αδελφοί του, μετά το θάνατο του πατέρα τους, τον έδιωξαν από την οικογένειά τους για να τον αποξενώσουν από την πατρική κληρονομιά. Πήγε τότε στη χώρα Τώβ, πιθανώς στην περιοχή της Συρίας, όπου κατόρθωσε, χάρη στη δύναμη και το θάρρος του, να γίνει αρχηγός πολυμελούς συμμορίας, μέλη της οποίας ήταν «άνθρωποι ποταποί» και εξόριστοι από την πατρίδα τους. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του, ο Ισραήλ βρίσκονταν συνεχώς κάτω από την πίεση και τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Αμμωνιτών. Όταν η πίεση αυτή από τους Αμμωνίτες επάνω στον Ισραήλ έφθασε σε επικίνδυνο σημείο και επρόκειτο οι Ισραηλίτες να υποδουλωθούν, οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ απευθύνθηκαν στον Ιεφθάε και τον παρακάλεσαν να αναλάβει την αρχηγία του Ισραήλ για να πολεμήσουν τους Αμμωνίτες. Ο Ιεφθάε δέχθηκε, αφού υποχρέωσε τους πρεσβύτερους να υποσχεθούν μπροστά στο Θεό ότι εάν ο Κύριος τον βοηθούσε να νικήσει τους Αμμωνίτες, θα γινόταν άρχοντάς τους.
Ο αγώνας ενάντια στους Αμμωνίτες δεν ήταν εύκολος και η πρώτη του ενέργεια ήταν να εξασφαλίσει τη συνεργασία της ισχυρής φυλής Εφραϊμ, την οποία όμως οι Εφραιμίτες αρνήθηκαν. Μετά απ’ αυτό ο Ιεφθάε ενώ προσπαθούσε να συγκροτήσει τις δυνάμεις του έστειλε πρέσβεις προς τον βασιλιά των Αμμωνιτών ζητώντας από αυτόν να σταματήσει τον πόλεμο εναντίον της Γαλαάδ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές βέβαια, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
Τελείως αφιερωμένος στο Θεό, ο Ιεφθάε συγκέντρωσε και οργάνωσε τις δυνάμεις του· πριν όμως ξεκινήσει για τον αγώνα υποσχέθηκε στο Θεό πως αν νικήσει τους Αμμωνίτες και επιστρέψει στο σπίτι του με ειρήνη, θα θυσίαζε τον πρώτο άνθρωπο που θα έβγαινε να τον προϋπαντήσει.
Ο Ιεφθάε νίκησε τους εχθρούς του και επανέκτησε 20 Ισραηλιτικές πόλεις.
Κατά την επιστροφή του πίσω στη Μισπά, η μονογενή του κόρη ήταν η πρώτη που ήρθε να τον προϋπαντήσει «μετά τυμπάνων και χορών». Όταν την είδε ο Ιεφθάε θρήνησε και έσκισε τα ρούχα του. Εκείνη όμως τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Πάτερ μου, εάν ήνοιξας το στόμα σου προς τον Κύριον, κάμε εις εμέ κατ’ εκείνο το οποίον εξήλθε εκ του στόματός σου». Ζήτησε μόνο παράταση δύο μηνών για να πάει στα γύρω όρη για να κλάψει με τις συντρόφους της τη νεότητά της. Μετά τους δυο μήνες η κόρη του Ιεφθάε θυσιάστηκε (Κριτές 11:30-40).
Στο σημείο αυτό υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά, τα οποία βέβαια ξεπερνιούνται αν μελετήσουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού.
Δεν ήταν ο Θεός που ζήτησε από τον Ιεφθάε τη θυσία της κόρης του. Οι ανθρωποθυσίες αν και ήταν συνηθισμένη τακτική ανάμεσα στα ειδωλολατρικά έθνη εκείνης της εποχής, ο Θεός τις είχε απαγορεύσει ρητά και κατηγορηματικά μέσα στο νόμο του. «Και έχτισαν (οι Ισραηλίτες) τους ψηλούς τόπους του Βάαλ, που ήταν στη φάραγγα του γιου του Εννόμ, για να περάσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά στον Μολόχ· πράγμα που δεν τους είχα προστάξει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου, για να πράξουν αυτό το βδέλυγμα, ώστε να κάνουν τον Ιούδα να αμαρτάνει.» Ιερεμίας 32:35, επίσης Δευτερονόμιο 12:30-32, Λευιτικό 18:21 κ.ά. Ο Θεός αν και είχε θεσπίσει θυσίες που έπρεπε να γίνονται, εντούτοις όλες αφορούσαν ζώα και μόνο.
Μετά τη νίκη του Ιεφθάε, οι Εφραϊμίτες διαμαρτύρονταν προς αυτόν ότι πολέμησε ενάντια στους Αμμωνίτες χωρίς αυτούς και ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος «τον οίκον σου θέλομεν καύσει εν πυρί» (Κριτές 12:1). Ο Ιεφθάε τους θύμισε την πρόσκλησή του να συμπολεμήσουν μαζί του αλλά αυτοί αρνήθηκαν και έτσι αναγκάσθηκε μόνος του να εκστρατεύσει εναντίον τους. Επειδή όμως οι Εφραϊμίτες συμπεριφέρθηκαν προκλητικά και με αυθάδεια προς τον Ιεφθάε, αυτός τους πολέμησε και σκότωσε 42000 Εφραϊμίτες .
Ο Ιεφθάε ήταν Κριτής του Ισραήλ για 6 χρόνια. Ο Σαμουήλ τον αναφέρει σαν ένα από τους άνδρες που χρησιμοποίησε ο Θεός για να ελευθερώσει τον Ισραήλ από τα χέρια των εχθρών του (Α Σαμουήλ 12:11). Αναφέρεται επίσης μεταξύ των ηρώων της πίστης στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής (χωρίο 32).