ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Στην Αγία Γραφή, στο Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το όνομα του Θεού είναι γραμμένο με 4 σύμφωνα: ΓΧΒΧ. Σήμερα κανείς δεν ξέρει ποια φωνήεντα αντιστοιχούσαν ανάμεσα στα σύμφωνα αυτά. Οι περισσότεροι ειδικοί στο Εβραϊκό κείμενο, συμφωνούν πως προφερότανε ΓΙΑΧΒΕ.
Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο, στο οποίο να αναφέρει ότι οι Χριστιανοί -άρα κι εμείς σήμερα- πρέπει να ονομάζουμε το Θεό Ιεχωβά. Ούτε ο Χριστός ανέφερε, αλλά ούτε και οι Απόστολοι δίδαξαν ότι πρέπει να αποκαλούμε το Θεό Ιεχωβά ή Γιαχβέ.
Ο Χριστός και οι Απόστολοι χρησιμοποιούν στην Καινή Διαθήκη την ελληνική λέξη "Κύριος" αντί της Εβραϊκής ΓΧΒΧ (Γιαχβέ ή Ιεχωβά).
Στη μετάφραση των "Εβδομήκοντα" που είναι η πρώτη μετάφραση της Αγίας Γραφής από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά, αντί της λέξης ΓΧΒΧ χρησιμοποιείται η λέξη "Κύριος". Οι Απόστολοι που χρησιμοποιούσαν αυτή τη μετάφραση, όταν κήρυτταν ή δίδασκαν δεν χρησιμοποιούσαν την Εβραϊκή λέξη ΓΧΒΧ αλλά τις λέξεις "Κύριος", "Θεός" και "Πατήρ". Το ίδιο και ο Ιησούς Χριστός. Και όταν αναφέρουν εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη που έχουν στα Εβραϊκά τη λέξη ΓΧΒΧ δεν την χρησιμοποιούν όπως είναι στα Εβραϊκά, αλλά αναφέρουν τη λέξη "Κύριος". π.χ. ευαγγέλιο του Λουκά 10:27, 1 επιστολή Πέτρου 3:12 κλπ.
Αντίθετα προς τη διδασκαλία των Αποστόλων, τους οποίους το Άγιο Πνεύμα οδήγησε "σε όλη την αλήθεια" (ευαγγέλιο Ιωάννη 16:13) οι αυτοκαλούμενοι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" παραποιούν την Καινή Διαθήκη και ενώ οι Απόστολοι αποκαλούν το Θεό "Κύριο", αυτοί το αλλάζουν και το γράφουν "Ιεχωβά", λέξη τελείως άγνωστη στην Καινή Διαθήκη.